گروه فنی مهندسی الکتریکالا

فرکانس ‌کریر در اینورترها

دردرایوها برای سوییچ کردنIGBT ها به فرکانس حامل یا‌PWM  نیازاست. درایوها برای سوئیچ کردنPWM  درزمان روشن بودن به ولتاژحدود مثبت پانزده ولت وبه هنگام خاموش بودن به ولتاژمنفی پنج ولت نیازدارند که برسد. که این ولتاژ توسطCPU  تغذیه سوییچینگ وفرکانس حامل تولید می‌گردد. مقدارفرکانس حامل دردرایوهای کوچک از5 تا 20 کیلوهرتزودردرایوهای باتوان بالااز2 تا10کیلوهرتزمی‌باشد.

 

فرکانس حامل یا کریر

 

حال زمانی که درایو را روشن میکنیم یا اصطلاح RUN می‌کنیم، می‌بینیم که صدای گوش خراشی به گوش می‌رسد. آیا می‌توان این صدا را کم یا حذف کرد؟ جواب این سوال هم بله است هم خیر.

در پاسخ توضیح می‌دهیم:

چون درفرکانس بالا سرعت سوئیچ زنی بالا است، درنتیجه این صدا به گوش می رسد هرچه فرکانس را بالاترببریم با زیاد شدن فرکانس حامل,فرکانس رابالاترببریم وبازیاد شدن فرکانس حامل صدا کاهش ولی جریان نیزبالاترخواهد رفت وعلت آن این است که شکل موج مربع کامل خواهد شد.

 الکتروموتوربا بالارفتن فرکانس حامل جریان بیشتری خواهد کشید اگرصدا مشکلی ایجاد نمی کند بهتراست به فرکانس حامل دست نزنید ولی بهتراست که بالابردن فرکانس حامل آهسته وطی چند مرحله انجام گیرد. تا فرکانس کریرزیاد بالانرودودربهترین شرایط قرار گیرد. ولی اگرصدا درمحل کارباعث اذیت ومزاحمت صوتی می گردد،باید جریان درایو چک نمود وچنانچه ازپلاک واحد مجازبالاترمی‌رود، بهتراست درایو یک توان بالاتربرای الکتروموتور مورد نظرانتخاب گردد تا ازآسیب رسیدن احتمالی به درایوها جلوگیری شود.

بارهایی مثل هواکش و پمپ‌های آب که معمولاً درنزدیک کاربران نصب می‌گردد بیشترین موارد هستند که صدای بالای آن‌ها باعث می‌شود که نیازبه کم کردن صدا با بالابردن فرکانس حامل صدای تولید شده کم یا حتی حذف گردد.

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت الکتریکالا محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت