گروه فنی مهندسی الکتریکالا

فیلتر

فیلتر

منبع تولید امواج الکترومغناطیسی، تغییرات سریع میدان‌های الکتریکی یا مغناطیسی است. منابع مهم تولید تداخل رله‌ها و کلیدهایی که باسرعت زیاد جریان الکتریکی راقطع و وصل می‌کنند، امواج الکترومغناطیسی، موتورهای می باشند. اینورترها نیز به‌دلیل عملکرد کلید زنی آن‌ها، یکی از منابع مهم به ‌وجود آورنده تداخل امواج الکترومغناطیسی محسوب…
EMC مخفف Electro Magnetic Compatibility به معنی سازگاری الکترومغناطیسی می باشد .و منظور این می باشد که یک دستگاه یا یک سیستم بتواند در یک محیط الکترومغناطیسی به‌صورت نرمال کار کند و امواج الکترومغناطیسی مزاحم برای سایر تجهیزات تولید ننماید. تطابق الکترومغناطیسی در مورد یک دستگاه دو وجه دارد: 1- دستگاه نباید سطحی از…
دردرایوها برای سوییچ کردنIGBT ها به فرکانس حامل یا‌PWM  نیازاست. درایوها برای سوئیچ کردنPWM  درزمان روشن بودن به ولتاژحدود مثبت پانزده ولت وبه هنگام خاموش بودن به ولتاژمنفی پنج ولت نیازدارند که برسد. که این ولتاژ توسطCPU  تغذیه سوییچینگ وفرکانس حامل تولید می‌گردد. مقدارفرکانس حامل دردرایوهای کوچک از5 تا 20 کیلوهرتزودردرایوهای باتوان بالااز2 تا10کیلوهرتزمی‌باشد.  …

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت الکتریکالا محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت