گروه فنی مهندسی الکتریکالا

کنترل اینورتر

کنترل اینورتر

اﺗﻮﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﺻـﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮان آن ‎‌‌‌‌ﺮا اﻧﺠﺎم داد. 1. اﺗﻮﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﭼﺮﺧﺸﯽ -در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﺎر ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻔﺖ آن آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺑﺎري اﺳـﺘﺎرت ﮔﺮدد. -ﻣﺸﺨﺼﺎت…
مشخصات فنی درایوهای سری VX:  ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژ ورودي:  380V+15% محدوده ولتاژ ورودی : 380V+15%محدوده فرکانس ورودی :47-63Hzمحدوده ولتاژ خروجی : صفر تا ولتاژ نامی ورودیمحدوده ولتاژ خروجی : 0-400Hz ﻣﺸﺨﺼﻪ I/O ﮐﻨﺘﺮل ورودﯾﻬــﺎي دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﻗﺎﺑــﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰي: 5  ورودي دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﺑﺼــﻮرت ON/OFF و یک ورودی دیجیتال پالسی…
 تمام اتصالات ترمینال‌های کنترلی باید توسط کابل‌های شیلددار انجام گیرد. وشیلد کابل باید در قسمت ورودی ترمینال‌های درایو به ارت وصل گردد. اتصال زمین شیلد کابل باید به‌صورت حلقوی و 360 درجه برقرار شود. اگررشته های سیم داخل کابل به‌صورت به هم تابیده هستند و شیلد جداگانه دارند نباید این…
آردوینو ابزاری است برای تولید کامپیوترهایی که نسبت به کامپیوتر شخصی شما، مقدار بیشتری از دنیای فیزیکی را احساس و کنترل می‌کنند .این ابزار، یک پلت فرم محاسباتی فیزیکی open است که بر اساس یک برد میکروکنترلر ساده تهیه شده و نیز یک محیط توسعه برای source نوشتن نرم افزار…
برای کنترل فرکانس یک اینورتر از فاصله دور ازچه راه‌هایی استفاده کنیم؟ برای جواب این سوال ابتدا باید بدانیم چه روش‌هایی برای این کار وجود دارد. انتخاب مرجع فرکانس در یک اینورتر توسط ورودی آنالوگ ولتاژ ورودی آنالوگ جریان توسط مرجع دیجیتال (UP/DOWN) ارتباط توسط شبکه‌های رایج مانند RS232 یا RS485 و مدباس ،... و جدیداً توسط سیم…
در اینورترهای فرکانسی انواع مختلفی از مدهای کنترلی بنا به نوع کاربرد استفاده می‌شود: 1- کنترل اسکالر ( V/F ) - ( Voltage per frequency ): در این مد ولتاژ و فرکانس با یک شیب یکنواخت به حداکثر مورد نیاز می رسند این مد برای کارهایی ساده که احتیاج به…
    مدباس یک پروتکل ارتباطی سریال می‌باشد که توسط شرکت Modicon در سال 1979 برای به‌کارگیری در کنترلرهای PLC توسعه یافته است. این پروتکل در واقع راه ارتباطی در خطوط سریال بین تجهیزات الکترونیکی مختلف می‌باشد. به دستگاهی که اطلاعات را درخواست می‌کند master و دستگاهی که اطلاعات را…
همه چیز درباره یک شبکه PROFIBUS و نحوه استفاده از آن با خدمات IIoT:   پروفی باس PROFIBUS به معنای گذرگاه حوزه فرایند، استانداردی در فناوری خودکارسازی برای ارتباطات در گذرگاه در سطح کارخانه است. پروفی باس در سال ۱۳۶۸ توسط اداره آموزش و تحقیقات آلمان ابداع شد و توسط…
یکی از حالت‌هایی که برای یک موتور آسنکرون بوجود می‌آید، بار درحالت ژنراتوری است. این بدان معناست که سرعت حرکت روتور از سرعت میدان مغناطیسی بوجود آمده بیشتر می‌باشد(لغزش). این در سه حالت زمان راه اندازی ACC، زمان توقف DEC و در سرعت ثابت الکتروموتور ممکن است بوجود بیاید. گشتاور لختی،…

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت الکتریکالا محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت