گروه فنی مهندسی الکتریکالا

اینورتر پرتو صنعت مدل VX

 

 lx

 

 

درایوهای پرتو صنعت که قبلا با نام RAYSUN توسط شرکت پرتو صنعت تولید می‌شد امروزه به اسم پرتو صنعت با مدل VX تولید می‌شود که دراکثر صنایع مهم کشورکاربرد دارند مانند: صنایع فولاد، صنایع نفت وپتروشیمی، آب وفاضلاب، صنعت سیمان، تولید سیم وکابل، جرثقیل، صنایع پلاستیک ولاستیک، صنعت خودرو و قطعات.این دستگاه‌ها برروی ماشین‌های چاپ ورنگرزی،ماشین نساجی،ماشین برش،ماشین ابزار،ماشین سیم کشش وسیم مفتول،ماشین رولینگ فولاد،پمپ وکمپرسوروماشین تزریق پلاستیک نصب می‌شوند.

مشخصات فنی درایوهای سری VX پرتو صنعت:
ورودی های دیجیتال قابل برنامه ریزی: 5 ورودی دیجیتال به‌صورت on/off و یک ورودی دیجیتال پالسی سرعت بالا HDI1
ورودی آنالوگ: یک ورودی آنالوگ (AI1) ولتاژ 0-10V ویک ورودی آنالوگ (AI2) ولتاژ0-10V یا جریان (0-20mA)
خروجی رله: دو رله خروجی قابل برنامه ریزی
خروجی دیجیتال: یک خروجی دیجیتال ترانزیستوری OPEN COLLECTOR یا پالسی سرعت بالا
خروجی آنالوگ: یک خروجی آنالوگ 0-V10 یا 0-mA20
امکان نصب کارت آپشن برای افزایش ورودی و خروجی ها
ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺤﺪوده وﻟﺘﺎژ ورودي: 380V+15%

محدوده ولتاژ ورودی : 380V+15%
محدوده فرکانس ورودی :47-63Hz
محدوده ولتاژ خروجی : صفر تا ولتاژ نامی ورودی
محدوده ولتاژ خروجی : 0-400Hz

ﻣﺸﺨﺼﻪ I/O ﮐﻨﺘﺮل اینورتر پرتو صنعت مدل VX:

ورودﯾﻬــﺎي دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﻗﺎﺑــﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰي: 5 ورودي دﯾﺠﯿﺘــﺎل ﺑﺼــﻮرت ON/OFF و یک ورودی دیجیتال پالسی سرعت بالا (HDL1)، چهار ورودی دیگر توسط کارت آپشن می‌تواند اضافه شود.

ورودﯾﻬـــﺎي آﻧـــﺎﻟﻮگ: ورودي آﻧـــﺎﻟﻮگ اول (AI1) صفر تا 10 ولت و ورودی آنالوگ دوم (AI2) صفر تا 10 ولت یا 0 تا 20 میلی آمپر و با کارت آپشن ورودی سوم (AI3) منفی 10 تا مثبت 10 ولت و ورودی آنالوگ چهارم (AI4) صفر تا 10 ولت یا 0 تا 20 میلی آمپر میتواند اضافه شود.

ﺧﺮوﺟﯽ رﻟﻪ: دو رﻟﻪ ﺧﺮوﺟﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎرت آﭘﺸﻦ ﯾﮏ رﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ﺧﺮوﺟـﯽ دﯾﺠﯿﺘــﺎل: ﯾــﮏ ﺧﺮوﺟـﯽ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴــﺘﻮري Open Collector یا پالسی سرعت بالا و با کارت آپشن یک خروجی دیگر اضافه می‌شود.

ﺧﺮوﺟــﯽ آﻧــﺎﻟﻮگ: ﯾــﮏ ﺧﺮوﺟــﯽ آﻧــﺎﻟﻮگ ... و با کارت آپشن یک خروجی دیگر اضافه می‌شود.

ﺗﻮاﺑﻊ ﮐﻨﺘﺮل اﺻﻠﯽ پرتو صنعت مدل VX:

1-ﻣــﺪ ﮐﻨﺘــﺮل: ﺑه ﺼــﻮرت ﮐﻨﺘــﺮل ﺑــﺮداري ﺑــﺎ ﻓﯿــﺪﺑﮏ اﻧﮑــﻮدر

2-ﻇﺮﻓﯿــﺖ اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾــﺎن: 60 ثانیه

3-ﮔﺸــﺘﺎور راه اﻧــﺪازي : مد SVS با 150% اضافه جریان

4-ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ: مد SVC با نسبت 1:100 و در مد VC با نسبت 1:1000

5-دﻗﺖ دور 0.5%± در سرعت حداکثر مد SVC و دقت 0.2%± در مد VC

6-ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ حامل: 1kHz ~ 16.0kHz

7-رﻓــﺮﻧﺲ ﺳــﺮﻋﺖ: ﮐــﯽ ﭘــﺪ، ورودي آﻧــﺎﻟﻮگ،HDI (ورودی پالس سرعت بالا)، ارتباط سریال سرعت چند پله، PLC ساده و PID و حتی ترکیب مدها و نیز سوئیچ بین

8-رفرنس‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻋﺖ

9-ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻨﺘﺮل PID

10-ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺸﺘﺎور torque control

11-PLC ساده، تابع کنترل 16 پله ای سرعت

12-ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاورس

13-ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﻃﻮل

14-ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﺮﻋﺖ در اﺑﺘﺪاي اﺳﺘﺎرت ﺟﻬﺖ ﺑﺎرﻫﺎي در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ

15-ﮐﻠﯿﺪ Quick/Jog روی پانل قابل برنامه ریزی

16-ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ (AVR) به هنگام تغییرات ولتاژ ورودی

29-17 ﻧــﻮع ﻓﺎﻟــﺖ ﺷــﺎﻣﻞ اﺿــﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾــﺎن، اﺿــﺎﻓﻪ ﺑــﺎر، اﺿــﺎﻓﻪ وﻟﺘــﺎژ، ﮐــﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ، اﺿــﺎﻓﻪ دﻣــﺎ، ﺧﻄﺎي ﻓﺎز، اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه وﻏﯿﺮه

 

 

رنج ولتاژ ورودی 3phase،380V↔480V،50/60Hz 
 مدل اینورتر
اینورتر پرتو صنعت مدل VX
توان نامی خروجی (kW) ND
HD 2.2  4 5.5  7.5  11  15  18.5  22  30  37  45  55  75  90 110 132 160 200 250 315 400
 جریان نامی خروجی (A) ND
HD 5  9  13  17  25  32  37  45  60  75  90 110  150 176 210 250 300 380 470 600 690
ابعاد (mm) W 163  230    291    375    460
490    750    1200 
D  194   206    229    279    344
391     402      500
H  290   370    470    582    755
1490    1670    1950 
   وزن (kg)  4.5  7.5  21
37  82 174  273   480
ترمز دینامیکی مقاومت ترمز Ω 150  100  50   40  20  14
14*2 4 4 4*2
W 400  500  1000   1500  6000 10000
10000 30000 40000 40000
ماژول ترمز Built in Option
سطح حفاظت IP20
تحمل اضافه بار 150% در 60 ثانیه و یا 180% در 10 ثانیه
پورت سریال RS485 Option
خروجی رله 2 رله خروجی قابل برنامه ریزی 
خروجی دیجیتال 1 خروجی دیجیتال ترانزیستوری OPEN COLLECTOR یا پالس سرعت بالا 
خروجی و ورودی آنالوگ

1 ورودی آنالوگ (AI1)  ولتاژ 0-10V و1 ورودی آنالوگ (AI2) ولتاژ 0-10V یا جریان 0-20mA

، یک خروجی آنالوگ 0-10V یا 0.4-20mA 

ورودی دیجیتال 5 ورودی دیجیتال بصورت on/off و یک ورودی دیجیتال پالس سرعت بالا HDI1 
 تنظیم سرعت ورودی آنالوگ ((0-20mA  ، AI1 / AI2 (AI3/AI4 Option)
کی پد  توسط  دکمه های up/down
رنج فرکانسی 0/01-400 هرتز    
روش های کنترلی ((V/F - SVC - VC - Autotuning -  speed control close loop - plc (16 step)
توابع کاربردی     Autotuning
قابلیت های حفاظتی  ITE / OC/OV / OUT / UV / OL / SPI / SPO
تجهیزات جانبی

امکان نصب کارت آپشن برای افزایش ورودی و خروجی ها  شامل

Comunication/injection card / Encoder card / I/O / keypad

 

برای خرید با ما تماس بگیرید.

 

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت الکتریکالا محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت