گروه فنی مهندسی الکتریکالا

اینورتر ال اس مدل IS5

 

اینورتر ال اس مدل IS5

گروه LS در زمینه تجهیزات اتوماسیون صنعتی یکی از قطب های مهم این بخش در صنایع مختلف از قبیل نفت و گاز، سیمان، صنایع غذایی و … می‌باشند که به علت کیفیت بالا، تنوع زیاد و قیمت کاملاً رقابتی در کشور ایران نیز از استقبال خوبی برخوردار است.

سری starvet یکی از برجسته ترین اینورترهای AC می باشند که تابع اصلی آن از مبدل DC و AC و کنترل سرعت موتور با تغییرات ولتاژ و فرکانس تشکیل شده و ورودی آن AC 220v/440v می باشد. سری starvet برای انجام انواع پروژه های صنعتی که برای کنترل سرعت موتورهای AC نیازمند AC Drive می‌باشند مناسب می‌باشد.

از آنجایی که اینورترها در رنج وسیعی از کاربردهای صنعتی استفاده می‌شوند، مدل‌های با توان‌هایی مختلف و امکانات متنوع از طرف شرکت‌ها طراحی و تولید می‌شود، تا مصرف کننده بنا به نیاز و کاربرد آن بهترین و مقرون به صرفه ترین مدل را انتخاب کند. شرکت LS نیز رنج وسیعی از اینورتر های AC را تولید و وارد بازار کرده است.

 

نحوه نصب اینورتر iS5

برای نصب اینورتر به نکات زیر توجه فرمایید:
اﯾﻨﻮرﺗﺮ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ذرات ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر و ذرات ﻫﺎدی و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ
دﺳﺘﮕﺎه باید به صورت ﻋﻤﻮدی داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻗﺮار گیرد در ﻃﺮﻓﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﺑﺎﻻ و ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻀﺎی آزاد ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻮا فضای خالی در نظر گرفته شود.
محل ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ تابش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب نباشد.
ﻓﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ را روی ﺗﺎﺑﻠﻮ و به صورتی ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﻣﺎی ﮐﺎری اﯾﻨﻮرﺗﺮ ۱۰- تا ۵۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ۹۰% می‌باشد.
اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﻟﺮزش ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی ورودی اﯾﻨﻮرﺗﺮ و ﺑﺮق، از ﻓﯿﻮز و ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از ﻗﺮار دادن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺪ، ﮐﻨﺘﺎﮐﺘﻮر، ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزﻧﯽ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و …ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر وﺻﻞ باشد.
ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر از ﻧﺤﻮه ﺳﺮﺑﻨﺪی ﻣﻮﺗﻮر (ﺳﺘﺎره /ﻣﺜﻠﺚ) با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج ﺑﺮ روی ﭘﻼک ﻣﻮﺗﻮراﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد درج ﺷﺪه در کاتالوگ دستگاه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

 

 

 

 رنج ولتاژ ورودی  3phase،220V↔230V،50/60Hz 3phase،380V↔480V،50/60Hz
 مدل اینورتر  اینورتر ال اس IS5     
توان نامی خروجی (kW) ND 075 1/5 2/2 3/7 5/5 7/5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 0/75 1/5 2/2 3/7 5/5 7/5 11 15 18/5 22 30 37 45 55 75
HD                                    
 جریان نامی خروجی (A) ND  5 8
12 16
24 
32 46
60
74 
80 
122 146
180 220 2/5 6 8 12 16 24 30 39 45 61  75  91  110  152 
HD                                    
ابعاد (mm) W 150 200 250 304 350 397       150   200 250   304   350   375   
D 156.5
 82.5   201 234 311 330     156     82.5   201   234 311      330
H 284 355
385 460
680 780     284     355   385   460 680      780
   وزن (kg) 4.7  4.7  4.8  4.9  7.7 7.7 13.9   14.4  20 20   42 42   61   61 4.7 4.7 4.8  4.9  7.7  7.7  13.9  14.4  20  20  45  45  63  63   68

 

ترمز دینامیکی

 

مقاومت ترمز

Ω 200  100 60 40 30 20 15 11 9 8 4.2 4.2 2.8  2.8  200 100  60 40 120  90 60 45 35   30  16.9  16.9  11.4  11.4  8.4
W 100 100 100 100 700 1000 1400  2000 2400  2800 6400 6400  9600  9600  100  100  100  100  700  1000 1400   2000  2400 2800   6400  6400  9600 9600   12800
ماژول ترمز Built in OPTIONAL           BUILT IN    OPTIONAL           
سطح حفاظت IP20
تحمل اضافه بار 150% در 60 ثانیه-200%در 5 ثانیه
پورت سریال RS485 ls bus)Built in)
خروجی رله AXA-AXC 
خروجی دیجیتال ---
خروجی آنالوگ (1MA-0-10 V)/(AMI1,AMI2)
ورودی دیجیتال M0 ↔ M5
 تنظیم سرعت ورودی آنالوگ سیستم ها ی آنالوگ 10-0 ولت ، 20-4 میلی آمپر
کی پد توسط ولوم و دکمه های up/down
رنج فرکانسی   (Sensorless Vector Control0-400 HZ): 0 ~ 300Hz, Sensored Vector Control: 0 ~ 120 Hz)
روش های کنترلی sensor vector control-V/F - Sensorless vector control
توابع کاربردی -
قابلیت های حفاظتی OC / OV/ BX / OL /GROUND FAULT 
تجهیزات جانبی قابلیت شناسایی پارامترهای موتور به صورت اتوماتیک/قابلیت اضافه کردن بردهای ورودی/خروجی (انتخابی)/(RTU, Profibus-DP, DeviceNet,Fnet(LS PLC link)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای خرید با ما تماس بگیرید.

 

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت الکتریکالا محفوظ است

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت